کلام ان است کلام الله باشد

نه کلامی پر از کبر و ریا باشد

           ف.فتحیتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

دفتر عمرمان

چند برگیست

چهل 

شصت

یا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ثانیه ها را به هم گره می زنیم

دقیقه  ساعت و روز و ماه و سال می سازیم و

برگی از دفتر عمرمان ورق می زنیم

جشن و پایکوبی می کنیم و

غافلیم

شمارش

معکوس

عمر است که

آغاز شده
تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

ایمان یعنی از ته قلب باور داشتن و هرگز به به این باور شک نکردن استتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

آرامش مان را به دل های مهربان گره زنیم تا در طوفان زندگی شانه های گرم و مهربانشان به ما امید دوباره دهند و در کنارشان بار دیگر به زندگی لبخند زنیمتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

 

شب را

در چشم بهم زدنی

به روز وصله می زنیم و

حال را به  صندوقچه

خاطرات گذشته

می سپاریم و

به آینده ندیده

دل خوش می کنیم!!!!!!!!!!!!


 تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

وجدان تنها محکمه ای است که خود قاضی و خود مجرم باشی و صدور حکم گناهکار یا بی گناهی خود صادر سازی.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

هیچگاه خود را برده ی مادیات نسازیم بلکه مادیات را غلام حلقه به گوش خود سازیم.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

نداشتن هدف یعنی به سختی طی طریق کردن زندگی است.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

زندگی مثل بالا رفتن از نردبان هر چه بالا و بالاتر می رویم خطر سقوط مرگ رو بیشتر احساس میکنیم.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

 

 باوردرست باعث پیشرفتِ  وگرنه  آدمی تو مانداب پس رفت غرق غرقِ

 تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |
دلی که یه قفل بنام حریم بر سر درش نداشته باشه دل نیست یه کاروانسراست که میان و میرن.

 تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

با درایت مشکلتو حل کن نه با سماجت!!!تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

دنیا محل کاشت و اخرت  زمان برداشت ( چه اخرت اون دنیا و چه اخر عمر ) .تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

نوشتن یه زایش و اموزش یه بینش!!!!تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

حملات ناب بزرگان برایم از هر شربت گوارایی شیرینتر است. جرعه جرعه مینوشم تا مزه اش همیشه زیر زبونم باشد.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

خدا یه باور قلبی قوی ست که همه کافر ها را به چالش میکشد.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

سکوت بهترین واکنش ناگفته هاست.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

دل اگه دریایی نباشه دل نیست یه مشت بسته مثل سنگ.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

جملات کوتاه ناب دلنشین و بیاد ماندنی و تو ذهنها جاودانیند.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

بارش ذهنی مثل باریدن باران حس طراوت میده به روح ادمی!!!!!تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

زندگی بسیار زیبا و خواستنی دوست داشتنی است فقط دیدگاه هاست که اونو بی معنی و سخت و دشوار میکنه.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

نوشتن یه زایش ذهنی فارغ کسی !!!!! که گوش شنوا و چشم بینا داشته باشد.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

چرا میگوییم زندگی با ما سر لج و دشمنی داره شجاع باش حقتو از زندگی بگیر!!!!تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

داشتن درک و شعور نشان کمال و داشتن ایده و فکر نو نشان خلاقیت!!!!!تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

اگه اسمون دلت ابری بزار بارش اشک هات بباره تا اسمون دلتو ابی و افتابی و خواستنی کنهتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

جملات ناب را باید جرعه جرعه نوشید چون نوشیدن یکباره اش باعث سوه هاضمه می شود.تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

 

جسم را با ورزش و ذهن را با مطالعه فعال تر و تازه سازیم.

 تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

مگر  نمی گوییم دنیا محل گذر پس چرا این گذرگاه را پر از  دست انداز می کنیم تا نتونیم این چند صباح عمرو راحت طی کنیم چررررررررررررررررررررراتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

 بر دهنه اسب سرکش نفس افساری زنیم بنام احتیاطتاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |

 

فاصله تولد تا مرگ یک راه "بیاید با عقل و درایت این راه را بدون هراس  از دست اندازی طی کنیم.

 تاريخ : برچسب:, | | نويسنده : فرخ لقا فتحی |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 23 صفحه بعد